Wij denken dat de problemen bij justitie door het plan-Geens enkel erger zullen worden. Het plan voorziet bovendien in een reeks wetsvoorstellen die zeer problematisch zijn voor de rechten van de verdediging. Justitie dreigt meer en meer in handen te komen van de uitvoerende macht, het parket en de deurwaarder.

Het plan-Geens, dat er kwam zonder daarin het middenveld te horen, maakt de drempel tot justitie nog hoger. En die is nu al onoverkomelijk voor de meerderheid van de bevolking. Het is onaanvaardbaar dat de regering bespaart op het fundamenteel recht om een zaak voor een rechter te brengen of zijn of haar belangen te verdedigen. Er zijn nochtans voldoende middelen. Het volstaat de politieke moed te vinden om middelen vrij te maken. En dat niet door de burger, die al genoeg moet opdraaien voor de crisis, te belasten maar door bijvoorbeeld het voeren van een efficiënte politiek tegen fiscale fraude en witte boordencriminaliteit. Een politiek die ontbreekt in het plan. 

Wist u dat:

  • de regering de toegang tot een rechter nog duurder heeft gemaakt
  • de regering weigert de BTW op advocatendiensten te verminderen
  • sommige griffies in de namiddag gewoon gesloten zijn
  • de regering plant om een aanzienlijk aantal vredegerechten te sluiten
  • de rechten van de verdediging worden afgebouwd
  • de regering het Pro Deo systeem zal verstrengen oa. met een remgeld

We moeten nu reageren voor het plan-Geens kritiekloos wordt gestemd in het parlement.

Wij vragen:

  • Respect van de regering voor het grondwettelijk recht van toegang tot een onafhankelijke rechter voor iedereen.
  • De intrekking van alle voorstellen die de rechten van de burger beperken en die de toegang tot het recht nog moeilijker maken.
  • De afschaffing van de ingevoerde BTW op advocatendiensten en de intrekking van de wet die de griffierechten verhoogt.
  • Voldoende middelen voor een toegankelijke justitie en meer bepaald een versterking en herfinanciering van het systeem van juridische bijstand.

Met de actie “SOS Toegang tot het recht” wilt het platform "Recht voor Iedereen" de aandacht trekken op het feit dat ook de gewone burger de dupe is van het plan. U komt toch ook?

PS: Breng een kartonnen doos mee. Met een muur van dozen gaan we de drempel tot justitie symboliseren om die dan samen te slopen.  http://www.liguedh.be/sos-justice 

PROGRESS Lawyers Network is voor een toegankelijke en democratische justitie. Lees hier waarom wij opnieuw aan de alarmbel trekken.

PROGRESS Lawyers Network organiseerde samen met de Le Syndicat des Avocats pour la Démocratie een actie aan het justitiepaleis te Brussel op1 juni 2015 - De Morgen, 1 juni 2015