Zo zou de onderzoeksrechter nog slechts een beperkte rol krijgen.

PROGRESS Lawyers Network kant zich hevig tegen dit wetsontwerp en zal met een delegatie aanwezig zijn op de hoorzitting.

Wil u dit protest ondersteunen, contacteer dan joke.callewaert@progresslaw.net