Criminalisering sociaal protest RIF schendt mensenrechten

Op 26 juni viel het verdikt voor leden van de sociale protestbeweging “Al Hirak”. Al Hirak is een beweging actief in de Rif regio in Marokko die heel wat burgers wist te verzamelen rond socio-economische eisen, zoals het bouwen van ziekenhuizen en universiteiten in de Rif regio, die bijzonder arm is en gemarginaliseerd.

Voor de vier leiders, Zafzafi, Ahamjik, El Boustati en Ighid,  werd een gevangenisstraf van 20 jaar uitgesproken, anderen krijgen straffen tussen 5-15 jaar. De meesten straffen werden uitgesproken omwille van het “ondermijnen van de binnenlandse veiligheid en het bedreigen van de nationale eenheid”. In totaal waren volgens schattingen van Amnesty International ongeveer vierhonderd demonstranten opgepakt waarvan er een vijftigtal zouden zijn berecht.

Progress Lawyers Network is bijzonder verontrust over deze uitspraken aangezien de daders omwille van hun sociaal engagement op totaal disproportionele wijze worden gestraft.

Bovendien blijkt uit verschillende rapporten van o.a. Amnesty International dat de gearresteerden geen of moeilijk toegang konden krijgen tot een advocaat en de meesten konden nauwelijks bezoek krijgen. Leider Zafzafi was zelf gedurende 176 dagen in eenzame opsluiting.[1] Volgens verschillende bronnen, waaronder de advocaten van de gearresteerden, zou er sprake zijn geweest van martelingen en vernederingen. Zo werden sommigen gedwongen een proces-verbaal te ondertekenen met een zogenaamde bekentenis in het Arabisch terwijl ze het Arabisch niet machtig zijn. Ook de advocaten van de opposanten kwamen onder zware druk te staan, zoals de gevluchte advocaat El Bouchtaoui.[2] Volgens Amnesty International zijn de processen een poging om alle kritiek op het optreden van de veiligheidsdiensten tegen de Hirak-protesten in het Rifgebied het zwijgen op te leggen.[3]

Progress Lawyers Network wenst bij deze zijn steun te betuigen met de veroordeelden, hun families en hun advocaten.

[1] https://www.amnesty-international.be/nieuws/marokko-betogers-in-de-rif-gestraft-met-massa-arrestaties

[1] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-het-lukt-marokko-niet-meer-de-waarheid-te-verbergen-~bc0a46a7/

[1] https://www.amnesty.nl/actueel/marokko-tientallen-rif-demonstranten-geven-aan-gemarteld-te-zijn-in-gevangenschap