Op 9 februari 2017, werd de zogenoemde deportatiewet door het Parlement gestemd.

In de wet staat dat iedereen het land kan uitgezet worden die aan twee voorwaarde voldoen:

1. wie niet de Belgische nationaliteit heeft. Je kan hier geboren zijn of al tientallen jaren wonen, dat speelt geen rol.

2. over wie het vermoeden bestaat (er is dus geen vonnis van de strafrechter nodig) dat ze een gevaar vormen voor de openbare orde. Dit is een heel ruim begrip. Ook bijvoorbeeld het meelopen in een demonstratie of zwart werken zou hieronder kunnen vallen.

Het is de administratie (Dienst Vreemdelingenzaken) die hierover beslist. Als je hier tegen in beroep gaat kan je, nog voor een rechter er over beslist, toch het land uit gezet worden.

Met PROGRESS Lawyers Network hebben we een beroep tegen die wet ingesteld. 

Lees hier het artikel van Selma Benhelifa in “la Revue Nouvelle” van oktober 2017. 

Teken hier de petitie voor de afschaffing van die wet.