Woensdag 27 april 2016 - Voor de lokalen van het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) Regentschapstraat 63 - 1000 Brussel
 

MEER OVER DE GEPLANDE HERVORMING VAN DE JURIDISCHE BIJSTAND

De toegang tot de rechter is een grondrecht. Het wordt beschermd door het artikel 23 van de Grondwet, het artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en het artikel 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Dit recht moet effectief uitgeoefend kunnen worden door iedereen maar staat nu sterk onder druk.

We moesten reeds de stijging van de rechtsplegingsvergoeding en van de griffierechten slikken, en de invoering van de BTW van 21 % op het ereloon van advocaten.

Minister Geens plant hierboven op, en naast een besparing van 10 % van het justitiebudget, o.m. een dubbel remgeld en een hervorming van de nomenclatuur, bij behoud van het systeem van de gesloten enveloppe. Dit is onaanvaardbaar omdat zo de effectieve toegang tot de rechter voor mensen met een laag inkomen ernstig bemoeilijkt wordt.

De teksten van de geplande hervorming zijn zo goed als klaar om naar de Kamer te worden verzonden alwaar zij zullen worden besproken in de Commissie Justitie.

Enkel een zeer sterk en niet mis te verstaan signaal van het middenveld en de balie zal gehoord worden door de bevoegde politici.

Advocaten van verschillende balies hielden op 14 maart 2016 één minuut stilte als protest tegen de hervorming van de tweedelijnsbijstand:

Actie van Antwerpse advocaten: 
http://www.gva.be/cnt/dmf20160314_02181449/advocaten-voeren-actie-in-justitiepaleis

Actie van de Brugse advocaten: 
http://kw.knack.be/west-vlaanderen/brugse-advocaten-houden-een-minuut-stilte/article-normal-216265.html

Actie van de Kortrijkse advocaten:
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2646063/2016/03/14/Kortrijkse-advocaten-willen-realistischer-pro-deosysteem.dhtml

Als u meer wil lezen:

Bijhorende documenten

 Pamflet 'Red Juridische Bijstand' 12/04/2016 181 Kb
 Pamflet 'Sauvond L'aide Juridique' 12/04/2016 186 Kb