Na de succesvolle betoging en stakingsacties  van einde vorig jaar is er ook nu voor de werknemers en de sociaal verzekerden weinig reden tot feesten.    Na de indexsprong en het optrekken van de pensioenleeftijd in 2014 werden de afgelopen zomer opnieuw harde maatregelen genomen die de vooral de gewone mensen treffen: verlaging van de pensioenen, verdere afbraak van de openbare diensten, verhoging van de elektriciteitsfactuur, verhoging van accijnzen op drank, brandstof en sigaretten,…

De verschuiving van de belastingen van de werkende mensen naar de vermogens waar velen op gehoopt hadden  is er niet gekomen. Integendeel de fameuze taxshift levert opnieuw winst op voor de vermogenden en verlies voor de werkenden en de sociaal verzekerden.

Met PROGRESS Lawyers Network ondersteunen wij deze betoging en andere acties tegen dit beleid ten volle. Een beleid dat de rijken rijker maakt en de bevolking armer kan moeilijk rechtvaardig genoemd worden en zal daarenboven de crisis alleen maar verscherpen. Een massale aanwezigheid in Brussel kan dan ook een belangrijk signaal zijn dat de bevolking het besparingsmedicijn niet langer wenst te slikken.