VOLG DE PROCEDURES OVER ASBEST IN BELGIË

Het gevaar van asbest is al gekend, minstens vanaf het midden van de 20e eeuw. Desondanks ging de industrie door met de exploitatie ervan. In tal van bedrijven en openbare plaatsen zitten nog grote hoeveelheden van dit dodelijke materiaal. Specialisten verwachten een piek van het aantal asbestslachtoffers tussen 2020 en 2025. De grootste voorzichtigheid is dan ook geboden. Werknemers en bewoners gaan de strijd aan tegen ondernemingen die onvoldoende oog hebben voor de gevaren van asbest. Ze organiseren zich om gerechtigheid te krijgen en om te vermijden dat er nog meer slachtoffers vallen. Progress Lawyers Network helpt hen bij de juridische kant van hun strijd. Deze procedures zijn vaak nog weinig bekend en daarom willen we jullie hierover informeren.

Op 28 maart 2017 werd Eternit veroordeeld door het Brusselse Hof van beroep omdat het bedrijf jarenlang geen veiligheidsmaatregelen had genomen om werknemers en bewoners te beschermen tegen de gevaren van asbest. Dit proces werd aangespannen door de erfgenamen van de familie Jonckheere, die beide ouders en twee van de vijf broers had verloren aan longvlieskanker.

PROGRESS Lawyers Network verdedigt momenteel actiegroepen en werknemers in volgende processen:

Op maandag 29 april 2019 start het proces tegen het bouwmaterialenbedrijf SVK voor de correctionele rechtbank van Dendermonde. Het bedrijf en zijn directeur worden beschuldigd van tal van inbreuken op de asbestwetgeving bij het beheren van zijn stortplaats in Sint-Niklaas. Die stortplaats werd in 2018 na veel protest door de overheid gesloten. Leden van het actiecomité Asbeststort Dicht en omwonenden stellen zich burgerlijke partij in deze zaak.

Op 23 mei 2019 wordt een proces gepleit tegen de stad Mortsel, die een gemeentearbeider en vakbondsafgevaardigde om dringende reden ontsloeg toen die weigerde te werken op een plaats waar hij zopas asbest had aangetroffen.

Recent werd ook gewezen op een andere gevaarlijke stof, Chroom-6, “het nieuwe asbest”. Deze stof kan niet alleen kankers veroorzaken maar ook inwerken op het DNA. In Nederland lopen er bijvoorbeeld processen tegen Defensie en de Nederlandse spoorwegen. Ook in België moet de NMBS zich op 5 juni 2019 verantwoorden omdat ze gedurende jaren haar werknemers in het atelier van Gentbrugge blootstelde aan deze stof.

Deze maatschappelijk belangrijke processen verdienen alle aandacht.

Via onze sociale media kan u het verloop van deze procedures volgen.