Nieuwsflash

Moordaanslag van Ben Ramos en bedreigingen op Katherine Panguban, advocaten in dienst van de strijd van het Filipijnse volk

Het stakingsrecht is een fundamenteel recht

Solidariteit met de Turkse advocaten

Tweede aanhouding van het Servisch gezin: een nieuwe nutteloos trauma voor de kinderen

Familie in gesloten centrum : Wie maakt misbruik van de procedures?

Criminalisering sociaal protest RIF schendt mensenrechten

Moria : getuigenis vanuit een kamp in Griekenland

Veroordeling van Frankrijk voor een dodelijke politiekogel tijdens een achtervolging

Overwinning tegen aasgierfondsen!

Een kind is dood

Manifestatie tegen racisme 24/03

Volvo : Gaan we aan de lopende band ontslaan?

Arrestaties van migranten: wij laten ons niet instrumentaliseren !

"Uw rechtsstaat is de onze niet"

11 december : Actie Stop The Killings

Beroep tegen de deportatiewet

BIG BROTHER AWARDS "Big Brother is watching us"

Het Brusselse Hof van Beroep vernietigde een beschikking van Infrabel tegen stakingsacties

Interview met Raf Jespers in Politiejournaal: 'Voer verplichte communicatie van procureur naar politie in'

PROGRESS Lawyers Network ondersteunt de campagne “een kind sluit je niet op.punt”

De Morgen: 'Gescreend door politie Geweigerd door Tomorrowland'

Opinie in Le Vif van Marie Doutepont en Pauline Delgrange: 'Migrants et Union européenne : une mesure indigne'

Raad van State vernietigt de milieuvergunning van het Antwerps Sportpaleis wegens de parkeerdruk van de activiteiten voor de buurtbewoners

Tweede aanhouding van het Servisch gezin: een nieuwe nutteloos trauma voor de kinderen

Deze maandag is de Servische familie vrijgelaten uit het gesloten centrum. Enkele uren na de tweets van de Staatssecretaris waarin hij aankondigde ze actief te zullen opsporen, heeft deze schandalige klopjacht geleid tot de nieuwe arrestatie van de kinderen. We betreuren de hardvochtige jacht ten aanzien van het gezin.

Ze verblijven legaal op het grondgebied. Hun asielaanvraag is gesteund op serieuze gronden gezien de zware discriminatie van de Romabevolking in Servië. De kinderen die geen enkel band hebben met Servië, zullen daar geen toekomst hebben.

Tegen alle verwachtingen van de Staatssecretaris in, heeft de rechter in vreemdelingenzaken beslist dat het asieldossier van de kinderen grondiger moet worden onderzocht.

Hoewel de familie niet kan worden uitgezet tijdens de asielprocedure, zijn ze opnieuw gearresteerd terwijl het volstrekt nutteloos is. De kinderarts en kinderpsychiater, die hen bezochten in het detentiecentrum, beschrijven de traumatische ervaring van deze kinderen en vrezen voor gedragsstoornissen. Zij stellen met klem een noodopvolging voor. Deze abrupte nieuwe aanhouding na hun vrijlating zal de situatie van deze kinderen waarschijnlijk aanzienlijk verslechteren.

Als advocaten van de familie vragen wij de onmiddellijke vrijlating, zodat zij hun asielaanvraag in sereniteit kunnen voortzetten.